Start   

  Om Lydiagården      Rehabiliteringsprogram      Information om ansökan      Personal      Veckoplanering      Kontakt      Hitta hit   
     
Historia
Miljö
Organisation
Integritetspolicy

Historia

Huset byggdes 1936 av Malmö strumpfabrik och hette då Granbacka. På 60-talet övertog Hörselfrämjandet verksamheten. Under ledning av sjuksköterskan Birgit Jakobsson bedrevs rekreation och semesterhem för hörselskadade samt andra personer med behov av rekreation i vacker miljö.

Föreningen Lunds stifts prästers vård- och diakonicentrum (nuvarande Fogdaröd omsorg, vård och utbildning) köpte Granbacka och under ledning av onkologspecialist och eldsjälen Ingrid Terje utvecklades Lydiagårdens rehabiliteringsmodell. Verksamheten startade 1 september 1992.

Lydiagården uppmärksammades 1995, då Ingrid Terje tilldelades Malmöhus läns landstings stora pris för ”insatser av särskild betydelse i landstingets tjänst”.

Under åren 1993-1997 fick patienter från Malmöhus läns landsting (MLL) ekonomiskt bidrag till rehabiliteringen via Dagmarmedel. Vårdavtal skrevs med MLL år 1998 och därefter med Region Skåne.
 
Sedan februari 2018 drivs och ägs Lydiagården av Groth Bolagen AB.

 

 
       
         
  Lydiagården Rehabilitering    
  Långstorp 118
243 93 HÖÖR
Tel: 0413 - 692 50
Fax: 0413 - 55 31 35