Lydiagården Cancerrehabilitering

Söker du ökad kunskap samt beprövade metoder och verktyg  för att hantera din vardag?

Vi är ett team bestående av  legitimerad personal, med olika professioner, för att möta dina behov både i grupp och individuellt.

Välkommen till Lydiagårdens cancerrehabilitering

Lydiagården är södra Sveriges enda center för holistisk rehabilitering. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet att möta människor i kris, stress och sorgereaktioner samt utbilda inom rehabilitering och återhämtning.
bakgrundsbild-skogsmiljo

Psykosocial cancerrehabilitering

Under fem dagars internat kan du fullt ut fokusera på dig själv. Vår cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling.

bakgrundsbild-hostig-lovskog

Utbildning i stödjande samtal

Heldag för er som arbetar inom vård och omsorg eller är aktiva inom patientföreningar. Teori och praktiska övningar varvas för ökad kunskap samt fler verktyg i att hantera samtal och möten med patienter eller medlemmar.

mats-hagwall-su8IcziKcjo-unsplash

Anhörigprogram

En dag för dig som lever nära en person med cancersjukdom. Du får möjlighet att möta andra i liknande situation och dela tankar och känslor i en trygg miljö samt verktyg för att hantera stress och oro.

Veckoplanering

Vi erbjuder olika inriktningar i vår psykosociala cancerrehabilitering. Veckorna är anpassade för att möta de särskilda behov och utmaningar som du som deltagare kan ställas inför i ditt liv.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du som har eller har haft en cancersjukdom är välkommen att medverka i Lydiagårdens rehabiliteringsprogram.