Lydiagården Cancerrehabilitering

Söker du ökad kunskap samt beprövade metoder och verktyg  för att hantera din vardag?

Vi är ett team bestående av  legitimerad personal, med olika professioner, för att möta dina behov både i grupp och individuellt.

Välkommen till Lydiagårdens cancerrehabilitering

Vi är södra Sveriges enda center för holistisk rehabilitering. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet att möta människor i kris, stress och sorgereaktioner samt att utbilda inom rehabilitering och återhämtning.
4 copy_L

Psykosocial cancerrehabilitering

Under fem dagars internat kan du fullt ut fokusera på dig själv. Vår cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling.

IMG_3860 copy_L

Utbildning i stödjande samtal

Heldag för er som arbetar inom vård och omsorg eller är aktiva inom patientföreningar. Teori och praktiska övningar varvas med verktyg för ökad kunskap i att hantera samtal och möten med patienter eller medlemmar.

IMG_3537 copy_L

Anhörigprogram

En dag för dig som lever nära en person med cancersjukdom. Här får du möjlighet att möta andra i liknande situation och dela tankar och känslor i en trygg miljö. Under dagen får du prova olika metoder för att hantera stress och oro i din vardag.

Veckoplanering

Vi erbjuder olika inriktningar i vår psykosociala cancerrehabilitering. Veckorna är anpassade för att möta de särskilda behov och utmaningar som du som deltagare kan ställas inför under och efter din cancerbehandling.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du som har eller har haft en cancersjukdom är välkommen att medverka i Lydiagårdens rehabiliteringsprogram.