Faktureringsuppgifter

Lydiagården AB

Lydiagården AB
c/o Erip AB_LP108
Box 117
721 05 Västerås

ALTERNATIV 1, E-FAKTURERING

Park & Vatten arbetar aktivt med att effektivisera de administrativa processerna i bolaget. Som ett led i detta arbete inför vi elektronisk fakturahantering. Det innebär att ni nu har möjlighet att skicka e-faktura i svefakturaformat till oss.

Vår EDI-adress: 5566534086
VAN: OpusCapita (fd Itella)
Format: Svefaktura
Tekniska frågor: support@bygglet.com

ALTERNATIV 2, PAPPERSFAKTUROR

FE-adress
Park & Vatten Skåne AB FE 21033
838 76 Frösön

Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går till vår skanning leverantör och passerar ej vårt kontor.

ALTERNATIV 3, MAILA IN FAKTURA I PDF-FORMAT

Ni kan också e-posta in fakturorna men det är viktigt att fakturorna har ovanstående adress. Man kan bara skicka en faktura per PDF. Lägger man flera fakturor i samma PDF, så betraktas de som en faktura. Bilagor skall också läggas i samma PDF som fakturan, annars blir de inte skannade.
Dock kan man maila in flera PDF:er i samma mail.

E-postadressen är: faktura_lydiagarden@erip.se


OAVSETT VILKET ALTERNATIV SOM ANVÄNDS GÄLLER FÖLJANDE ANGÅENDE MÄRKNING AV FAKTURORNA

Referens alternativt projektnummer måste anges på fakturan. Samtliga fakturor skall också innehålla information om vilket projekt som avses. Denna information skall anges enligt följande: ” Märkning: PXXXX”, där XXXX skall ersättas med det projektnummer vi anger vid beställning.