Anhörigprogram

En dag för dig som anhörig

Tillsammans med erfaren personal får du möjlighet att möta andra i liknande situation, dela tankar och känslor i en trygg miljö samt verktyg för att hantera stress och oro.

Programmets upplägg

Som anhörig är det lätt att känna maktlöshet, rädsla och stress när någon nära får en cancerdiagnos. Det är vanligt att glömma de egna behoven och känna otillräcklighet och oro i situationen. 

Hur kan jag vara ett stöd på bästa sätt?

Hur ska jag orka?

Hur kan jag ta hand om mig själv?

Lydiagården har, genom vårt arbete med psykosocial cancerrehabilitering, lång erfarenhet av att möta personer i kris, stress- och sorgeprocesser.

Dagens innehåll

Dagen består av både teori och praktiska övningar, vilka sker både inomhus och ute i bokskogen. Du får möjlighet att dela erfarenheter med andra vilket leder till ökat välmående.

Vid frågor kontakta Emma Storjohann på info@lydiagarden.se eller 0413-69250, bokning sker via timecenter, se nedan.

Boka tid - timecenter

Datum för anhörigdag: 30 oktober 2024