Remisshantering

Remiss från sjukvården

Kontakta din vårdgivare för utfärdande av remiss.

Vem kan ansöka om remiss?

Du som har eller har haft en cancersjukdom är välkommen att medverka i Lydiagårdens rehabiliteringsprogram via remiss. Du ska vara boende i region Skåne, region Kronoberg eller region Jönköping (boende i Jönköping vänligen se nedan). Om du är boende i övriga regioner kan du ansöka via våra samarbetspartners. Du kan också välja att bekosta hela vistelsen själv, kontakta oss då för prisuppgift. 

Remiss till Lydiagården kan skrivas av behandlande läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska, fysioterapeut, dietist och arbetsterapeut. Det går även bra att bifoga journalkopior med aktuell information. Remiss skickas per post.

Boende i region Jönköping

Region Jönköpings län erbjuder extern cancerrehabilitering för dig med ett mer omfattande rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringsbehovet ska inte helt kunna tillgodoses inom regionens befintliga verksamhet. Du bör först ha provat befintliga rehabiliteringsmöjligheter inom regionen. För mer information eller ansökan gå in på:

1177 (Sök cancerrehabilitering i Jönköpings län).

Vår remisshantering

När din remiss kommit till Lydiagården bedöms den av onkolog och därefter kontaktar vi dig för inbokning av lämplig rehabiliteringsvecka. 

Kostnad

Patientavgiften varierar beroende på vilken region man tillhör.

Skåne 650 kr/vecka

Kronoberg 500 kr/vecka

Jönköping 500 kr/vecka

Egenavgiften betalas sista dagen under din rehabiliteringsveckan. 

Tolkbehov

I enlighet med regionernas riktlinjer tillämpar vi på Lydiagården språktolk via digitaltolk i den mån som det är möjligt, kontakta oss för mer information.

Välkommen med remiss! 

Aktuella blanketter:

Veckoplanering

Vi erbjuder olika inriktningar i vår psykosociala cancerrehabilitering. Veckorna är anpassade för att möta de särskilda behov och utmaningar som du som deltagare kan ställas inför under och efter din cancerbehandling.