Psykosocial cancerrehabilitering

Fokusera på dig själv fullt ut under fem dagar

Möt andra i liknande situation och få möjlighet att dela tankar och känslor i en trygg miljö.

En vecka bara för dig

Vi öppnar dörrarna till en vecka som enbart ägnas åt dig och ditt välmående. Vår främsta målsättning är att erbjuda omfattande cancerrehabilitering som riktar sig till att förebygga och lindra de fysiska, psykiska, sociala och existentiella påfrestningar som kan uppstå i samband med cancersjukdom och dess behandling. Här, mitt i naturens lugn, erbjuder vi dig en unik möjlighet att under fem dagars internat fullständigt fokusera på dig själv. Med vårt professionella team vid din sida kommer du att få tid och utrymme att reflektera över din situation och finna nya vägar framåt.

Inriktning

Vi erbjuder olika veckor, för att möta dina behov med hänsyn till cancerdiagnos, och få möjlighet att träffa personer med liknande erfarenheter.

Allmän vecka
Denna vecka är utformad för dig som genomgått botande behandling oavsett cancerdiagnos. Här erbjuds du stöd och vägledning för att återvända till ett aktivt vardagsliv, du får också möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Bröst vecka
För dig som genomgått botande behandling för bröstcancer och vill möta andra i liknande situation. Här får du möjlighet att inhämta kunskap och delta i aktiviteter som främjar återhämtning och välmående.

Kronisk vecka
Riktar sig till dig som lever med kvarvarande cancersjukdom och som behöver rehabilitering och återhämtning. Vi strävar efter att ge dig de verktyg och resurser du behöver för att hantera din vardag på bästa sätt. Få möjlighet att träffa andra och dela tankar och känslor ur ett existentiellt perspektiv.

Familjevecka
För hela familjer där en av föräldrarna lever med kronisk cancersjukdom. Familjeanpassat program vilket skräddarsys för att möte hela familjens behov.

Fond- & Patientföreningsvecka
För dig som sökt rehabilitering via CancerRehabFonden, eller en patientförening (remiss från sjukvården behövs ej). Ger möjlighet, att oberoende var du bor, kunna delta i våra utformade temaveckor.

För mer information om de olika veckorna besök vår veckoplanering.

Ansökan

För att delta i vår rehabilitering behöver du en remiss från legitimerad sjukvårdspersonal. Lydiagården strävar efter att göra rehabilitering tillgänglig för alla, och du betalar endast patientavgift.

Kontakta oss för mer information och hur du kan ansöka. Välkommen till en vecka som kan förändra ditt liv.

Välkommen till Lydiagården!

Ansökan om remiss

Du som har eller har haft en cancersjukdom är välkommen att medverka i Lydiagårdens rehabiliteringsprogram. Remiss kan skrivas av legitimerad personal.